ANUNT ATRIBUIRE la CONTRACTUL DE SERVICII CONSULTANTA

ANUNT ATRIBUIRE la CONTRACTUL DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

In conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Denumire solicitant: FORTASTES CATERING SRL

Adresa: Târgsoru Vechi, România, Str. PRINCIPALA nr. 90, bloc C6, sat Zahanaua, judetul Prahova, cod postal 107593, România

E-mail:  fonduri@laculverderesort.ro  

Tipul proiectului de investiții: Realizarea de investiții în constructii, echipamente si dotari

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 3.000.000 Euro. 

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020. 

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Sud Muntenia, judet Prahova 

Denumirea achizitiei:  PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor  privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016. 

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT 

Valoarea totala estimata serviciilor de consultanta: 5% din valoarea eligibila a investitiei, si anume 150.000 euro. Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta. 

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

Valoarea mentionata anterior este maximala.

Este obligatoriu ca valoarea ofertata sa nu depaseasca valoarea totala estima a contractului de servicii.

Orice oferta care depaseste aceasta valoare este considerata neconforma, fiind respinsa automat.

ATRIBUIT:

  • Data contract 09.10.2020
  • Moneda contract: RON
  • Valoare contract: 459.021 Lei plus TVA
  • Nume contractor: FDI TOP CONSULT SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Aleea SLT. Adrian Carstea, Nr. 70, Bl. 35, ap.39, inregistrata la Registrul Comertului J40/11839/2010, CUI RO27044840