Supraveghere video
________________________________________
NOTA DE INFORMARE PENTRU OPERATORII CARE PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Avand in vedere faptul ca:
 incepand cu data de 25 mai 2018, vor deveni aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (denumit in continuare „GDPR”);
 GDPR urmareste protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (persoane fizice), aducand modificari majore in acest domeniu, atat pentru clienti cat si pentru operatori ori imputerniciti;
 in temeiul GDPR, dumneavoastra (i.e. persoana vizata) beneficiati de drepturi sporite cu privire la datele cu caracter personal;
 GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate Statele Membre ale Uniunii Europene si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 imaginile captate si stocate de camerele si sistemele de supraveghere sunt date cu caracter personal in sensul stabilit de GDPR, sens in care prelucrarea acestora trebuie sa fie conforma cu prevederile GDPR;
 Fortastes Catering SRL (denumita in continuare „Fortastes Catering” prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate, in vederea monitorizarii/ asigurarii securitatii persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private;
 Fortastes Catering cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se obliga sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti, utilizatori ai website-ului nostru, etc.).
1. Care sunt conceptele de baza cu care opereaza GDPR?
 date cu caracter personal – orice informatii care pot identifica o persoana, inclusiv in corelare cu alte date;
 prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni asupra datelor cu caracter personal;
 operator – orice persoana fizica sau juridica ce stabileste scopul si, de regula, mijloacele prelucrarii datelor cu caracter personal;
 imputernicit – orice persoana fizica sau juridica ce prelucreaza datele in numele operatorului;
 tert – orice persoana fizica sau juridica, alta decat persoana vizata, operatorul ori imputernicitul;
 persoana vizata – persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate.
2. Care sunt noutatile aduse de GDPR?
GDPR prevede, cu caracter de noutate fata de legislatia speciala anterioara, urmatoarele:
 dreptul de a fi uitat –dreptul de a va opune prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare). De asemenea, puteti solicita stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
 dreptul la portabilitatea datelor – exista mai multa libertate de alegere, dumneavoastra avand optiunea de a ne solicita transmiterea datelor dumneavoastra la un alt operator;
 prevederi specifice referitoare la minori – Fortastes Catering nu prelucreaza date cu caracter personal ale minorilor, acestea beneficiind de o protectie sporita. Orice eventuala colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile strict reglementate de GDPR si legislatia nationala aplicabila in domeniu.
3. Care sunt drepturile dumneavoastra?
Persoanele vizate au urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate in mod gratuit:
i. dreptul la informare – aveti dreptul de a solicita si obtine de la Fortastes Catering confirmarea faptului ca aceasta este cea care prelucreaza aceste date;
ii. dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine de la Fortastes Catering rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal, in special a datelor incomplete sau inexacte, in baza unor dovezi;
iii. dreptul de a solicita si obtine modificarea – priveste datele cu caracter personal inexacte;
iv. dreptul de opozitie – va puteti opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele dumneavoastra sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
v. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – aveti dreptul de a cere si de a obtine:
i. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra efectuata prin mijloace automate;
ii. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta dumneavoastra, care va afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari automate de date;
vi. dreptul de a va adresa justitiei – pentru apararea oricaror drepturi garantate de GDPR, daca au fost incalcate.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail:
i. office@laculverderesort.ro;
4. Care sunt destinatarii datelor cu caracter personal?
Datele dumneavoastra personale inregistrate si prelucrate de Fortastes Catering nu sunt comunicate tertilor, decat in cazurile si conditiile expres prevazute de lege (e.g. autoritati publice – Parchet, Politie, instante judecatoresti si alte organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate).
5. Scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal prin mijloace/sisteme de supraveghere video
Fortastes Catering prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor care patrund in incinta sediului social si in zona dinprejurului acestuia pentru:
 protejarea intereselor vitale ale persoanelor aflate in spatiile supravegheate (e.g. in caz de incendiu, dezastre, accidente, etc.)
 asigurarea securitatii fizice a persoanelor;
 asigurarea securitatii bunurilor din spatiile supravegheate;
Pentru orice alte detalii si informatii nu ezitati sa ne contactati!

 

Language »